2006

Reactie SMZWK op Kadernota bestemmingsplan buitengebied

Aan de gemeentebesturen van Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn
p/a gemeentehuis LeekPostbus 1009350AC Leek
Betreft: Kadernota bestemmingsplan buitengebied Westerkwartier

Leek, 21 maart 2006
Geachte gemeentebesturen, De door u gepubliceerde “Kadernota bestemmingsplan buitengebied Westerkwartier” geeft ons aanleiding tot de volgende zienswijze:

De stichting waardeert het initiatief van de betrokken 4 gemeenten om te komen tot eensluidende uitgangspunten voor het te voeren ruimtelijke beleid aangaande het buitengebied, zeker waar daar belangrijke overeenkomsten te vinden zijn in karakteristieke natuur- en landschapswaarden. De nota biedt ons inziens voldoende relevante informatie om tot ruimtelijke beleidskeuzes dienaangaande te komen.Desondanks constateren wij een aantal gebreken, tegenstrijdigheden resp.discrepanties met eerder geformuleerd beleid zoals b.v. provinciaal in POP II is vastgelegd.

Lees de volledige brief >>