Fotoalbums Westerkwartier in beeld

Aan dit album wordt nog gewerkt!

Zuidelijk Westerkwartier kent een aantal karakteristieke landschapselementen.
Vanuit deze pagina hopen we u dit te laten zien via onze foto albums.

• Contrast afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte laagveengebieden
Coulissen karakter van het houtsingellandschap
• Verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap
• Langgerekt karakter van de enkelvoudige linten*** van de wegdorpen
• Kleinschaligheid en het overwegend sobere karakter van de bebouwing
• Natte landschapselementen in de vorm van de pingo ruïnes en petgaten
• Borgen, en kerken en boerderijen
• Het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt van het ZWK.

(Bron: Kwaliteitsgids Zuidelijk Westerkwartier)