Links

Bekijk onze links

Op deze pagina bieden wij u voor u een aantal relevante links geplaatst. Heeft u een suggestie? Geef ons dit door via het formulier op de contactpagina.

 

 

Natuur en Milieufederatie Groningen

DE NMFG behartigt op provinciaal niveau de belangen van meer dan 50 aangesloten natuur- en milieuorganisaties

 

IVN Westerkwartier

Organiseert cursussen en excursies. Doet veel aan veldwerk

 

St. Groninger Landschap

Terreinbeheerder van gebieden ten zuiden van de A7

 

Staatsbosbeheer Westerkwartier

Beheert de natuurterreinen van het Natuur Netwerk Nederland ten noorden van de A7

 

De boer op Noord

Een educatieve kennismaking met een melkvee-, akkerbouw-, of zoogkoeienbedrijf.

 

NDCE Westerkwartier

Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie, gericht op de leerlingen van het basisonderwijs.

 

Landschaps Geschiedenis Westerkwartier

Heel veel informatie over het ontstaan van ons landschap

 

Kwaliteitsgids Zuidelijk Westerkwartier

Het landschap van het zuidelijk deel van het ZWK is gevormd door systematische ontginning van het de Nienoorter en Smilder Venen, een uitgestrekt hoogveenmoeras.