Projecten

Projecten verbeteren woon en leefomgeving

Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier, ondersteunt graag projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen en leven in onze regio. Met name op het gebied van natuur, biodiversiteit, klimaatverbetering.


Project Monumentale Bomen

Door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we overheden en beheerders oproepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.

Deze inventarisatie is opgezet en wordt onderhouden door de Bomenstichting,  Het doel is om bomen de ruimte geven en ze te  behoeden voor ondoordachte acties. De Stichting Zuidelijk Westerkwartier ondersteunt dit doel van harte.

Wilt u meer weten over het project en welke bomen er in onze regio staan of heeft u tips voor een boom die monumentaal kan worden?

Bekijk de pagina Monumentale Bomen