2008

Bezwaar tegen vrijstellingsbesluit Gem.Leek

29-04-2008

De gemeente Leek heeft vrijstelling verleend t.a.v. werkzaamheden (houtsingels rooien en aanplanten, sloten dempen, drainage, etc.) in het Houtsingelreservaatgebied Midwolde. Wij hebben hier samen met de Milieufederatie Groningen bezwaar tegen gemaakt (zie de brief hieronder). Ons bezwaar is op 10 juni behandeld in de onafhankelijke commissie beroep- en bezwaarschriften. De verwachting is dat de gemeente binnen twee maanden op ons bezwaarschrift en het advies van de commissie zal reageren.

Zie ons bezwaar>>

Voorwaarden deelname klankbordgroep IGS Leek-Roden

02-05-2008

Op 2 mei hebben diverse vrijwilligersorganisaties een persbericht laten uitgaan waarin de voorwaarden zijn opgesomd op grond waarvan deze organisaties eventueel bereid zijn om deel te nemen aan de klankbordgroepen voor het IGS Leek-Roden. Op basis van de reaktie van de stuurgroep IGS op deze voorwaarden hebben wij besloten niet deel te nemen aan de klankbordgroepen omdat onsinziens te weinig tegemoet is gekomen aan de genoemde voorwaarden. (zie hierna)

Voorwaarden>>

Reaktie op Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied ZWK

26-10-2008

De St. Milieubeheer en de werkgroep Brandnetel hebben gezamenlijk een reaktie gegeven op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.

Reaktie>>