2021

Nogmaals Doezumertocht

herfst 2021

Door coronaperikelen verloopt de communicatie moeizaam en raken activiteiten vertraagd. Wij hebben opheldering gevraagd aan de Gebiedscommissie over de (reeds gepasseerde) kavelruil en de onderliggende stukken middels een WOB-verzoek bij de provincie opgevraagd.

De Gebiedscommissie is vanwege corona niet bij elkaar geweest. De (schriftelijke) afhandeling van de kavelruil heeft bij de Gebiedscommissie geen bezwaren ondervonden: als compensatie is afgedwongen dat er een 10 m brede ecologische verbindingsroute langs de Doezumertocht komt, met een milieuvriendelijke oever die door het Waterschap wordt aangelegd. Dat is dus het doekje voor het bloeden.....De geplande baggerstort vindt plaats in het direct aansluitende perceel, wat protesten uitlokt van omwonenden.

Verder is er voor het Dwarsdiep ook een baggerproject aan de gang. Hiervoor worden percelen gebruikt (gedurende 2 jaar) die in bezit zijn van de provincie, maar nog niet omgevormd zijn tot natuurgebied. De kwaliteit van de bagger, die voor een deel komt uit de riooloverstort van Marum, baart ons wel zorgen.

Doezumertocht en baggerslib

oktober 2020 - mei 2021

Inmiddels blijkt het Wetterskip Fryslan problemen te hebben met milieuvriendelijke oevers langs de Doezumertocht die de doorstroming zouden kunnen belemmeren.

Recent (mei 2021) blijkt het Wetterskip Fryslan ook zijn oog op dit perceel heeft laten vallen als mogelijk (tijdelijk?) baggerdepot voor het opschonen van de Doezumertocht.

Dit is onderdeel van een breder probleem: ook het Dwarsdiep (waterschap Noorderzijlvest) moet nodig worden uitgebaggerd en men is naarstig op zoek naar geschikte locaties voor het vrijkomende baggerslib.
Al dit baggerslib is echter in de loop der jaren behoorlijk vervuild door ongecontroleerde rioolwateroverstort, uitgespoelde meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnrestanten.

Wij pleiten er voor gebruik te maken van bestaande baggerdepot's aan het Van Starkenborghkanaal. Het vervoer daarnaar is weliswaar kostbaar, maar de bestaande landschappen langs het Dwarsdiep en de Doezumertocht zijn te kwetsbaar voor zelfs maar een tijdelijke baggeropslag.