2021

Doezumertocht en baggerslib

oktober 2020 - mei 2021

Inmiddels blijkt het Wetterskip Fryslan problemen te hebben met milieuvriendelijke oevers langs de Doezumertocht die de doorstroming zouden kunnen belemmeren.

Recent (mei 2021) blijkt het Wetterskip Fryslan ook zijn oog op dit perceel heeft laten vallen als mogelijk (tijdelijk?) baggerdepot voor het opschonen van de Doezumertocht.

Dit is onderdeel van een breder probleem: ook het Dwarsdiep (waterschap Noorderzijlvest) moet nodig worden uitgebaggerd en men is naarstig op zoek naar geschikte locaties voor het vrijkomende baggerslib.
Al dit baggerslib is echter in de loop der jaren behoorlijk vervuild door ongecontroleerde rioolwateroverstort, uitgespoelde meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnrestanten.

Wij pleiten er voor gebruik te maken van bestaande baggerdepot's aan het Van Starkenborghkanaal. Het vervoer daarnaar is weliswaar kostbaar, maar de bestaande landschappen langs het Dwarsdiep en de Doezumertocht zijn te kwetsbaar voor zelfs maar een tijdelijke baggeropslag.