2012

RvS stelt ons in het gelijk tegen Marum

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 juni 2012 stelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS ons (zoals verwacht) in het gelijk betreffende ons bezwaar tegen het niet-bestemmen van talrijke pingoruïnes in het Bestemmingsplan Buitengebied Marum. De gemeenteraad van Marum heeft het bestemmingsplan dienovereenkomstig aangepast (zie bijlage). Ook het Aanlegvergunningenstelsel is conform onze wens aangepast.
Onbevredigend blijft nog dat de aanwijzing van pingoruïnes gebaseerd is op (overigens betrouwbare) vermoedens, die niet d.m.v. degelijk veldonderzoek zijn bevestigd. Wellicht dat hiervoor in de toekomst  financiering gevonden kan worden. In ieder geval zijn met dit besluit een flink aantal geomorfologische monumenten in het kader van de ruimtelijke ordening veilig gesteld.

Marum gaat pingo's alsnog beschermen

De gemeente Marum heeft alsnog eieren voor haar geld gekozen. De Raad van State had in een tussenuitspraak de gemeente de keus gegeven ófwel beter te argumenteren waarom een groot aantal pingoruïnes niet als zodanig op de bestemmingsplankaart voorkomen, ófwel de kaart aanpassen en de pingoruïnes  daarin alsnog opnemen. Ze heeft nu voor het laatste gekozen.
Onze actie, waarbij wij al vanaf 2009 bij Marum bezwaar hadden gemaakt, heeft nu dus alsnog succes gehad.

Pingoruïnes zijn ijstijdrelicten de in het landschap herkenbaar zijn als een dobbe, al of niet met een ringwal er omheen.