2007

Protocol werkwijze Houtwallencommissie

29-01-2007

Ter oplossing van het conflict dat gerezen is tussen de St. Milieubeheer en de begeleidingscommissie landschapselementen (in de wandeling Houtwallencommissie genoemd) is een Protocol opgesteld waarin de toekomstige werkwijze van de commissie is vastgelegd.
Lees meer over het Protocol >>

Toelichting>>

 

Zienswijze m.b.t. vrijstellingsprocedure houtsingelreservaat Midwolde

06-05-2007

Op het (herziene) voorontwerp vrijstellingsprocedure t.a.v. werkzaamheden in het Houitsingelreservaat Midwolde hebben wij samen met de Milieufederartie Groningen de volgende zienswijze ingediend:

Lees onze zienswijze>>

 

Reactie op Voorontwerp IGS Leek-Roden

10-07-2007

Wij hebben de volgende reaktie gegeven op het Voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan (IGS) Leek - Roden:
Lees onze reactie>>