Project Monumentale Bomen  van de Bomenstichting

Met name de volgroeide, oudere bomen in onze woonomgeving, zijn onmisbaar als het gaat om waterbeheer, verkoeling van dorp en stad, opname CO2 en een prettige leefomgeving. Door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we overheden en beheerders oproepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.

Deze inventarisatie is opgezet en wordt onderhouden door de Bomenstichting, een landelijke stichting, opgericht in 1970.  Het doel is om bomen de ruimte geven en ze te  behoeden voor ondoordachte acties. De Stichting Zuidelijk Westerkwartier ondersteunt dit doel van harte.

Meer informatie Bomenstichting

De Bomenstichting viert dit jaar het 50-jarige lustrum

 

Landelijk Register van Monumentale Bomen

De jarenlange intensieve inventarisatie van de Bomenstichting heeft het 'Landelijk Register van Monumentale Bomen' opgeleverd, met 15.000 solitaire bomen, lanen of boomgroepen die van nationaal belang zijn.

Vanaf 2015 zijn alle objecten te bekijken op het Meetportaal Monumentale Bomen

Monumentale bomen in Westerkwartier

Begin 2019 was er voor Groningen en Friesland een achterstand opgelopen in het Landelijk Register. Deze achterstand is begin 2020 voor heel Groningen bijna verleden tijd. Westerkwartier is in 2020 weer actueel en er zijn daarbij vele nieuwe aanmeldingen gedaan die allen zijn gehonoreerd. Het totaal aan geregistreerde bomen voor de provincie is nu ruim 550 en onze Gemeente ruim 100.

Op onderstaand kaartje is te zien waar de bomen zich bevinden:

Het kaartje is een schermafbeelding van het Meetportaal Monumentale Bomen. Ga vanaf de homepage van Meetportaal naar 'Kaart Bomen', selecteer de Provincie Groningen en de bomen worden zichtbaar als de 'groene bolletjes'. Klik op de boom (groene bolletje) naar keuze en bekijk de informatie. Vergeet niet om na op 'Toon foto's' te klikken even naar beneden te scrollen, daar vindt u vaak vele foto's en extra informatie.

 

Nieuwe bomen aanmelden

Het 'Meetportaal Monumentale Bomen' is net zoals de bomen zelf, een levend register. Bomen gaan dood door ouderdom, vallen om door storm, worden ziek. Daarom is het van belang dat er altijd weer nieuwe bomen bijkomen voor onze toekomstige generaties. Weet u een boom te staan die u niet kunt vinden in het Meetportaal, maar waarvan u denkt dat deze er bij hoort, meldt de boom aan op onze Contactpagina. 

Voorwaarden

1. Een minimale leeftijd van 80 jaar.
2. Voldoende gezond en met een levensverwachting van minimaal 10 jaar.
3. Voldoen aan één van de volgende criteria:
- beeldbepalend voor de omgeving;
- cultuurhistorisch waardevol betreft (lokale) geschiedenis;
- dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
- natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren;
- zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.